Diensten

RESTAURATIEATELIER HAARLEM BIEDT DE VOLGENDE DIENSTEN

VERWIJDEREN OUD VERNIS

Uw schilderij kan bedekt zijn met vuil, een vergeelde vernislaag en niet originele overschilderingen en retouches. Hierdoor worden de eigenlijke kleuren en kleurnuances verdoezeld en zijn subtiele verschillen in licht en donker en details niet meer leesbaar. Na bestudering van het oppervlak worden de niet originele storende lagen door ons op verantwoorde wijze verwijderd waardoor er recht wordt gedaan aan de hand van de kunstenaar.

VERWIJDEREN OVERSCHILDERING

Ook kunnen delen van uw schilderij in het verleden zijn overschilderd. Vaak zijn deze niet-originele toevoegingen verkleurd of van slechte kwaliteit waardoor ze storen en/of bedekken zij nog aanwezige onderliggende originele verflagen. Deze overschilderingen kunnen van kunsthistorische waarde zijn. In die gevallen worden in samenspraak weloverwogen ethische keuzes gemaakt.

VULLEN VAN LACUNES EN RETOUCHEREN

Het kan zijn dat uw schilderij beschadigingen vertoont. Deze lacunes worden door ons voorzien van een stabiel vulmateriaal waarin een zelfde structuur als het omliggende originele oppervlak wordt aangebracht. Dergelijke lacunes en andersoortige plaatsen waar verfverlies heeft opgetreden worden met behulp van reversibele retouches geïntegreerd.

CONSOLIDATIE VERFLAGEN

Het kan zijn dat de verflagen van uw schilderij op plekken niet goed meer hechten. Hierdoor kunnen opstaande verfschollen ontstaan. Dit vormt een risico tot  onomkeerbaar verlies van origineel materiaal. Om dit proces van afbladdering te stoppen en de schade zoveel mogelijk te beperken worden de verfschollen door middel van consolidatie weer op niveau gebracht en gezekerd.

STRUCTURELE BEHANDELING DRAGER

De stabiliteit van uw schilderij kan in het geding zijn door problemen van structurele aard. Een houten drager kan barsten vertonen en een schilderij op doek scheuren en gaten. Hiernaast kan een doek sterk verzwakt en bros zijn of deformaties bevatten. Voor deze problemen wordt een op maat gesneden oplossing geboden, waardoor uw schilderij niet alleen aan stabiliteit, maar ook aan esthetiek wint.

VERNISSEN

Onderdeel van een restauratie is het aanbrengen van een nieuw stabiel vernis. Het type vernis dat hiervoor wordt gebruikt is onder meer afhankelijk van de gewenste uitstraling van uw schilderij. De verzadiging en afwerking moeten passen bij de desbetreffende stijlperiode. Moderne kunstenaars hebben hun schilderijen vaak bewust ongevernist gelaten.

PREVENTIEVE CONSERVERING

Het voorkomen van nieuwe schades aan uw object is van groot belang. Preventieve maatregelen spelen zodoende een belangrijke rol in het beheer en behoud van uw object. U kunt ons aanwenden voor advies en het aandragen en uitvoeren van oplossingen voor bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden en verantwoorde inlijstsystemen.

DOCUMENTATIE

Verslaglegging van alle stappen binnen het restauratieproces is van groot belang. Alle fasen van een behandeling worden door ons zowel schriftelijk als fotografisch vastgelegd. Indien gewenst ontvangt van u van ons een (uitgebreid) restauratieverslag en een cd met afbeeldingen.

INVENTARISATIE COLLECTIES

Wanneer u meerdere schilderijen bezit, kunt u door ons ook de conditie van uw gehele collectie in kaart laten brengen. Zo krijgt u inzicht in de staat waarin al uw schilderijen zich verkeren en welke behandeling(en) noodzakelijk zijn. Dit helpt u  mede te bepalen welke behandelingen urgent zijn en welke in esthetisch opzicht meer winst opleveren.

HISTORISCHE RECONSTRUCTIES

Op basis van materiaaltechnisch onderzoek en kennis van historische schildertechnieken kunnen wij voor u een reconstructie maken van een bestaand schilderij. Door de verschillende stadia zichtbaar te laten krijgt u een beter beeld van het maakproces. Ook de oorspronkelijke kleurintensiteit van eventuele degradaties of verkleuringen van verflagen wordt dankzij een reconstructie gevisualiseerd