Actueel

ACTUEEL  –  RESTAURATIES EN BEZIGHEDEN

Voorbeelden van (lopende) restauraties van schilderijen plaatsen wij tegenwoordig op Instagram

(https://www.instagram.com/restauratieatelierhaarlem/)

(Helaas kunnen wij lang niet alles plaatsen waar wij actueel aan werken vanwege privacy)

Juni 2018

Eigen restauratieverf

We hebben eindelijk even wat tijd gevonden om een begin te maken met onze eigen restauratieverf, gewreven met verfmolen. Dit omdat we onze favoriete restauratieverf, twee nadat de fabrikant ermee is opgehouden, nog altijd missen!

Titaan- en Loodwit hebben we alvast. Nu de andere 25+ kleuren nog!

Zie hier het filmpje eigen-restauratieverf

 

September – December 2016

Grafbord uit 1593-1595 weer zichtbaar in de Grote en/of St. Bavokerk te Haarlem

Mogelijk is dit het oudste graf- of rouwbord dat in Nederland nog bestaat. Beide delen hebben door de tijd heen ernstig te lijden gehad onder vooral houtworm en slechte hechting van de verf. Verspreid over het object is in de vorm van restauraties en reparaties te zien dat er ál die jaren op verschillende tijden zorg besteed is om dit document te bewaren voor de toekomst. Het bord ademt historie. Om die reden hebben wij er in overleg voor gekozen om deze sporen – in de vorm van onder meer verkleurde retouches en ongevulde overschilderde lacunes – zichtbaar te laten en een meer conserverende behandeling uit te voeren. We hebben de losse verf vastgezet, het oppervlaktevuil afgenomen, de delen voorzien van een stabiel vernis, recente lacunes (tot op de drager) gevuld en geretoucheerd en alleen de meest storend verkleurde retouches iets afgezwakt. Ook hebben we de manier van bevestiging van de delen aan elkaar en het ophangsysteem verbeterd en verstevigd.

bavo-rouwbord-voor-behandeling

Foto’s hierboven zijn van vóór de behandeling, met rechts een aantal details (boven microopnamen van de aanzetletters in het bovenste deel van het grafbord; onder een detail van het onderste deel in ultraviolet licht) die beiden een aardige indicatie geven van de mate waarin het grafbord in het verleden is overschilderd/geretoucheerd.

De foto’s hieronder tonen de beide delen na behandeling (vóór inlijsting van het bovenste deel en bevestiging van de delen).

bavo-rouwbord-na-restauratie-voor-inlijsten

 

Ook hebben we in deze periode (onder meer) de restauratie van dit prachtige 19de eeuwse familieportret afgerond. Naast een klein scheurtje, waren vooral de verkleurde retouches in de achtergrond en op de borst, evenals de sleetse verf onderin de jurk behoorlijk storend. Het portret is behoorlijk veel helderder geworden na afname van het oppervlaktevuil en de vergeelde vernislaag.

19e-eeuws-familieportret

 

 

Mei 2016

31 Mei – Prachtige kopie van De Stier van Paulus Potter

Soms komen er ook kopies van schilderijen van oude meesters binnen in ons atelier. Zo hebben we eerder een kopie van de Lachende man van Rembrandt gerestaureerd.

kopie lachende man Rembrandt

Momenteel zijn we bezig met de restauratie van een wel heel goede kopie van De Stier van Paulus Potter. Ondanks deze kopie beduidend kleiner is dan het origineel in het Mauritshuis, zijn we verbluft over hoe goed deze kopie is gedaan. Op basis van het craquele vermoeden we dat dit schilderij gemaakt is in de 19de eeuw.

Potter Origineel en Kopie

Boven het origineel van Potter (is in werkelijkheid veel groter); onder de kopie tijdens vernisafname.

 Potter kopie - detail tijdens vernisafname

 

Juli 2015

8 juli – Update Restauratie van portretten 18de of 19de eeuw

De portretten zijn klaar en teruggekeerd naar hun tevreden eigenaar.

restauratie schilderij mansportret restauratie schilderij portret dame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2015

vernisafname restauratie damesportret

Halverwege vernisafname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2015

12 mei – Restauratie van portretten 18de of 19de eeuw

Restauratie Schilderij - Mansportret uit de 17e of 18e eeuw - voor behandeling - erg vuil en vergeelde vernislaag17 of 18e eeuws portret van een dame - voor behandeling

Een van de projecten waar we momenteel aan werken is de restauratie van twee portretten op doek van een echtpaar uit de 18de of 19de eeuw (hierboven te zien voor behandeling). Wie de schilder is is onbekend. We hadden gehoopt dat er wellicht een handtekening (of restant ervan) onder de dikke vuil en vernislaag en compleet overschilderde achtergrond tevoorschijn zou komen, maar helaas. Het mansportret is inmiddels volledig schoon en er is niets dat wijst op een handtekening of monogram te zien. De achtergrond en een groot deel van de zwarte kleding van de man was volledig overschilderd met donkere verven. Gelukkig kon dit merendeels met vernisafname worden afgenomen. Ondanks de vele oude beschadigingen die hierdoor weer zichtbaar zijn, is dit portret nu veel helderder en overtuigender. De volgende stap is het aanbrengen van een vernis, waarop de schades geretoucheerd zullen worden.

Restauratie Schilderij - Mansportret 17e of 18e eeuws - halverwege vernisafname en afname van de overschilderde achtergrond

Halverwege afname van vernis en overschildering

Restauratie Schilderij - 17e of 18e eeuws Mansportret - na afname vuil en vernislaag - voor aanbrengen isolatievernis

Na afname vuil, vernis en overschildering

Restauratie Schilderij - Mansportret uit de 17 of 18e eeuw - na schoonmaken - oud schades weer zichtbaar

Na vernisafname, verzadigd met D40

 

 

April 2015

30 April – Altaarstukken Boomkerk terug naar hun thuisbasis

Vandaag zijn de altaarstukken van de Boomkerk door Van Kralingen bij ons in het atelier opgehaald en thuisbezorgd in Amsterdam. Na dik een half jaar is hiermee het restauratieproces van de Kroning van Maria van Barend Graat (1670) en de Aanbidding der Herders van Norbert van Bloemen (1722) tot een einde gekomen. Gelukkig had de kunsttransporteur twee grote sterke mannen gestuurd om de grote en zware schilderijen te vervoeren. De volledig gerestaureerde kerk zal begin september feestelijk worden heropend.

Zie ons YouTube kanaal voor een impressie van de restauraties

Restauratie altaarstukken Boomkerk - transport

 

Februari 2015

24 februari – Schilderij met Gezicht op Haarlem in Haarlems Dagblad

Vandaag stond er een uitgebreid artikel in het Haarlems Dagblad over een schilderij dat wij onlangs hebben gerestaureerd. Helaas staan wij er alleen zelf niet met naam en toenaam in vermeld, maar toch leuk om te zien dat dit schilderij langs deze weg meer publiciteit geniet. En terecht, want er zijn eenvoudigweg weinig tot geen 17de eeuwse stadsgezichten van Haarlem (meer) vanuit deze specifieke hoek, waarop de stadsmuren nog te zien zijn. Leuk ook om te zien hoe sommige klanten zo gegrepen kunnen worden door een schilderij dat zij een heuse speurtocht beginnen om de voorstelling zo exact mogelijk te kunnen dateren en toe te schrijven aan een schilder – iets waar wij helaas meestal de tijd niet voor hebben.

restauratie schilderij Gezicht op Haarlemschilderijenrestauratie animatie Gezicht op Haarlem

*****

 

Januari 2015

14 januari – Altaarstuk Norbert van Bloemen uit Boomkerk

Vandaag zijn we begonnen met de restauratie van het tweede altaarstuk uit de Boomkerk te Amsterdam. Dit wisselstuk, met de Aanbidding der Herders, is in 1722 geschilderd door Norbert van Bloemen. Het is in een zeer slechte staat. Er is sprake van opstaande verf, veel uitgevallen verf verspreid over het hele oppervlak en veel overschildering en/of verkleurde retouches. Deze oude restauraties hebben het schilderij behoorlijk verminkt. Het is vooralsnog ook voor ons de vraag hoeveel originele verf er nog over is onder de verkleurde/verhullende vuil- en vernislagen…

Actueel - restauratie Norbert van Bloemen - altaarstuk

*****

 

Oktober – December 2014

20 december – Uitzending Japanse documentaire

Vandaag was de uitzending over het Joodse bruidje in Japan waar wij onderzoek en de reconstructie voor hebben gemaakt. We zijn blij met het resultaat, al hebben we geen idee wat er wordt gezegd… Wel erg leuk om in zulk goed gezelschap in de aftiteling te staan!

Hierbij een link naar een ingekorte versie van de documentaire.

 

Actueel - Aftiteling Rembrandt docu

 

*****

11 december – Atelierbezoek van Margreet van der Hut

Vandaag kwam kunsthistorica Margreet van der Hut het altaarstuk, de Kroning van Maria in 1670 geschilderd door Barend Graat (1628-1709), uit de Boomkerk in ons atelier bekijken. Margreet is momenteel bezig de laatste hand te leggen aan haar monografie over deze relatief onbekende 17de eeuwse Amsterdamse schilder, die zichzelf langzaam heeft weten op te werken van een landschap- en dierschilder tot het destijds meest gewaardeerde genre, te weten het historiestuk. Van Graat – die schilderde in de stijl van De Lairesse (met wie hij ook vaak wordt verward) – zijn nu nog zo’n honderd schilderijen bekend.

De restauratie van het altaarstuk (ca. 200 x 300 cm.) vordert gestaag. De vuillaag en verkleurde vernislaag zijn er inmiddels vanaf en het doek is nu voorzien van een isolatievernis. Binnenkort beginnen we aan het retoucheren van de schades.

Boek Graat - 1 Actueel - Restauratie altaarstuk Barend Graat - halverwege vernisafname Graat - Detail halverwege vernisafname in UV -kl Actueel - restauratie altaarstuk Barend Graat - Detail halverwege vernisafname -kl

Foto’s: LB: Boek Margreet van der Hut –  RB: Altaarstuk halverwege vernisafname                LO: Detailopname in Ultraviolet licht halverwege vernisafname – RO: Detail met blootgelegde oude schades halverwege vernisafname

*****

19 oktober – Historische reconstructie Rembrandt

Rembrandt__Joodse_bruidje'_Google_Art_ProjectWij werden benaderd door een Japanse filmploeg voor een historische reconstructie van Rembrandt’s Joodse bruidje uit ca. 1665. Zij wilden graag weten hoe Rembrandt de mouw van Isaac en de jurk van Rebecca heeft geschilderd. Op basis van gepubliceerd materiaal-technisch onderzoek konden wij de huidige kennis hieromtrent stap voor stap in beeld brengen.

Hieronder een eigen filmpje van het proces; de Japanse documentaire wordt eind december in Japan uitgezonden.

*****

6 oktober – Restauratie altaarstukken Boomkerk

Actueel - Restauratie altaarstukken uit BoomkerkMomenteel werken wij voor de Boomkerk te Amsterdam aan twee grote altaarstukken op doek. Deze zijn in de 17de en 18de eeuw speciaal gemaakt voor het altaar in de voormalige schuilkerk die destijds was gelegen bij de Munt (nu V&D). De huidige Boomkerk (Adm. de Ruijterweg) wordt momenteel volledig gerestaureerd. Op de foto is het altaarstuk te zien van Barend Graat uit 1670.

*****